JAK auditas
JAK apskaita
Lietuvių English По руский Polish
JAK konsultacijos
PRADEDANTIESIEMS: INKUBATORIAUS SĄLYGOS. PAŽENGUSIEMS: VERSLO VALDYMAS IR KONTROLĖ
JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA

APSKAITA, AUDITAS, KONSULTACIJOS
JAK koncepcija – užtikrini klientams patikimą ir aukštos kokybės aptarnavimą.
JAK tikslas – suburti tokią patyrusių specialistų darbo grupę, kuri užtikrintų žinių bei darbo patirties rinkoje panaudojimą.
JAK siekis – visuomet pranokti klientų ir darbuotojų lūkesčius, labai aiškiai apibrėžia mūsų kompanijos požiūrį į verslą ir poreikius.
JAK įdėmiai įsiklauso į savo klientų poreikius ir teikia naujus bei originalius pasiūlymus jų problemoms spręsti.
JAK naudoja šiuolaikines integruotas metodologijas ir technologijas nuoseklioms ir aukštos kokybės paslaugoms teikti.
JAK sukuria tokias darbo sąlygas savo darbuotojams, kurios pritraukia, skatina ir įkvepia geriausius bei talentingiausius savo srities specialistus. 

Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant apskaitos paslaugų procesų valdymo skaitmenizavimo technologijas

Nexia JK yra įmonė, dirbanti apskaitos paslaugų srityje, ir yra skatinanti inovatyvių apskaitos procesų vystymą bei aktyvią partnerių paiešką. Per pastaruosius metus įmonė plėtoja MTEPI veiklas, susijusias su procesų valdymo sistemų prototipų kūrimo technologijomis. Siekiant didinti įmonės konkurencingumą, jai nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 6-se renginiuose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto pavadinimas - Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant apskaitos paslaugų procesų valdymo skaitmenizavimo technologijas.

Projekto vykdytojas – Nexia JK.

Bendra projekto vertė – 19.268,93 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 9.634,46 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2019-08

Projekto vykdymo pabaiga – 2019-11

Daug filialų – patogu atvykti.
JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA
Auditas, Apskaita, Konsultacijos

Ukmergės g. 222, Vilnius
Tel. 8 5 2387373

J. Jasinskio g. 14, Vilnius

I.Kanto g. 18, 201 kab., Kaunas

Herkaus Manto g. 43A, Klaipeda

Vasario 16-osios g. 7, Varėna

info@jak.lt
© 2005 jak.lt. Visos teisės saugomos. e – solution: gaumina